image Follow Us:
  • respiratio2

Selected research articles

RESPIRATIO 2022 

 Aleksandra Marković et al.   Poređenje efikasnosti dva terapijska režima na oporavak insulinosekretorne funkcije u bolesnika sa tipom 2 dijabetesa i sekundarnim neuspjehom oralne terapije

Kosana Stanetić et al.  Procjena prisustva anksioznosti, depresivnosti i stresa kod pacijenata oboljelih od hroničnih bolesti

Jadranka Vučićević Trobok et al.  Plućna endarterektomija kao zlatni standard za lečenje hronične tromboembolijske plućne hipertenzije – prikaz slučaja

Radmila Rašeta et al.  Plućna langerhans ćelijska histiocitoza (plch) je vrlo retko i sporadično oboljenje koje se karakteriše monoklonskom proliferacijom  langerhansovih  ćelija u vidu multiplih bilateralnih nodula

Lora Novaković Lacković et al.  Učestalost hobp u pacijenata sa nesitnoćelijskim karcinomom pluća u klinici za plućne boelsti UKC RS tokom 2017. godine

Goran Barić et al. Vrijednost limfocita kao prediktor lošeg ishoda kod covid-19

Dragana Marić et al. Značaj pron pozicije u tretmanu akutnog respiratornog distres sindroma povezanog sa covid19

Ivan Palibrk et al. Asistirana mehanička ventilacija, osnove sinhronizacije

Darko Depčinski et al. Uticaj upalnih parametara, komorbiditeta i vrste uzročnika na ishod pacijenata sa bakterijskim infekcijama u post-covid periodu

Snežana Cvetković et al. Uloga tocilizumaba u lečenju pacijenata obolelih zbog kovid 19 pneumonije

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ćirić et al.  Disfunkcija skeletnih mišića kod obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća

Aleksić et al.  Uticaj intermitentnog i perzistentnog alergijskog rinitisa za nastanak bronhijalne hiperreaktivnosti

Badnjević - Čengić et al.  Serum nitric oxide levels in patients with acute myocardial infarction with stelevation (stemi)

Bojan M. Stanetic, MD et al.  Role of copd in decision-making process of myocardial revascularisation: a retrospective analysis from a single pci-centre without on-site cardiac surgery

Cukic et al.  Postoperative pulmonary thromboembolism

Nastasijević Borovac et al.  Značaj serumskog amiloida a u proceni ishoda vanbolnički stečene pneumonije

Hadžić et al. Gastrointestinalna krvarenja u hitnoj pomoći

Novaković Lacković et al. Procjena kliničkog odgovora u odnosu na ekspresiju receptora epidermalnog faktora rasta (egfr) kod pacijenata sa monoterapijskim tretmanom erlotinibom

Mavija et al. Kliničke manifestacije hepatopulmonalnog sindroma kod pacijenata sa cirozom jetre i ascitesom

Dragić et al. Odnos antropometrijskih parametara i ishod liječenja mehanički ventiliranih bolesnika

Spremo et al.  Upale gornjih respiratornih puteva kao faktor rizika za akutni otitis kod djece

Tepavac et al. Transtorakalna iglena punkcija u dijagnostici plućnih oboljenja

V.Torlak-Arnautović et al. Pozitivna vrijednost d- dimer kao marker relativnog rizika i sanse za nastanak venskog tromboembolizma

Ćirić et al.  Odnos težine bolesti i učestalosti osteoporoze kod obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća

Nastasijević - Borovac et al.  Značaj prokalcitonina u proceni stepena težine vanbolnički stečene pneumonije

Glišić et al.  Alergijski rinitis kao riziko faktor u djece sa bronhijalnom astmom

Mažibrada.  ASTHMA I HOBP – Sličnosti i razlike

Čukić et al.  The most common detected bacteria in sputum of patients with the acute exacerbation of copd

Radović et al.  Kvalitet života obolelih od aktivne plućne tuberkuloze sa koegzistirajućom bronhoopstrukcijom

Đurić et al.  Značaj leukocita u predikciji ishoda vanbolnički stečenih pneumonija

Jandrić et al.  Učestalost I neke karakteristike bronhopulmonalnog karicnoma u petnaestogodišnjem period (1999-2013) na klinici za plućne bolesti UKC Banja Luka

Vještica et al.  Prediktivni značaj ER, PR I HER 2 receptora za pojavu mestaza carcinoma dojk. Da li pojedini podtipovi češće metaziraju u pluća?

Kević et al.  Uloga PEAK FLOW METER-a u procjeni plućne funkcije u amulanti porodične medicine

Ustamujić et al.  Mortality predictors in COPD exacerbation

Association of pulmologists from Republika Srpska
Address: Ul. Zdrave Korde 1.
Banja Luka, 78000
Bosna i Hercegovina, Republika Srpska
Tel. +38751343204
Fax: +38751343208
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Association of pulmologists

Article submission

Online submission of articles will be possible next year. We expect that this would ease submission process as well as per review process.

Copyright

Copyright © 2014 Association of Pulmologist from Republika Srpska

 

ISSN: 2233-0216 (print)
 
ISSN: 2303-6028 (online)