image Follow Us:

UREĐIVAČKI ODBOR/EDITORIAL BOARD

 

Glavni i odgovorni urednik/Editor in chief

Peđa Kovačević

 


 

 

Članovi uređivačkog odbora/

members of editorial board

 

Međunarodni uređivački odbor/

International editorial board

Mirko Stanetić

Ognjen Gajić (USA)

Krsto Jandrić

Živka Eri (Serbia)

Marinko Vučić

Vesna Bošnjak - Petrović (Serbia)

Jadranka Vidović

Irina Strambu (Romania)

Saša Dragić

Bruno Balbi (Italy)

Danica Momčičević

Predrag Romić (Serbia)

Zvezdana Rajkovača

Mirjana Radenković (Serbia)

Tamara Kovačević - Preradović

Branislav Gašić

Zorislava Bajić

 

Slavimir Veljković (Serbia)

Dušica Babović (USA)

Julije Meštrović (Croatia)

Travel Turne Tranzito