image Follow Us:

Izjava o Otvorenom Pristupu

Respiratio je časopis otvorenog pristupa od 2011. godine, sa procesom recenzije, čiji je osnivač, vlasnik i izdavač Udruženje pulmologa Republike Srpske.

 

 

Autorska prava i licenciranje

Autori ne zadržavaju autorska i puna izdavačka prava bez ograničenja, ali Respiratio je časopis koji autorima ne naplaćuje nijedan deo pripreme, održavanja i objavlјivanja članka. Respiratio je časopis koji koristi CC BY-NClicencu.

 

Ova licenca dozvoljava umnožavanje, distribuciju i javno saopštavanje djela i prerade, ako se navede ime autora, na način određen od autora ili davaoca licence. Ova licenca ne dozvoljava komercijalnu upotrebu djela.

 

Svi članci se mogu besplatno preuzeti i koristiti u skladu sa navedenom licencom.

 

Ne postoje naknade za objavlјivanje (naknade za obradu članaka).

 

Časopis Respiratio zadržava autorska i izdavačka prava.

 

Travel Turne Tranzito